İçeriğe Atla Menüye Atla

Diğer Projeler

Afet yönetimi için bireysel mobil cihaz uygulaması projesi 

AFADist akıllı telefon uygulaması
afet ve acil duruma bireysel hazırlık amacıyla geliştirildi.

Afet sonrası aile bireylerinize bir tıkla sağlık durumunuzu bildirin

Afet radyosunu dinleyin

Çevrenizde yer alan yapısal olmayan riskleri azaltın

Aile afet planınızı kolayca hazırlayın

Afet acil durum çantanızı hazırlayın

Yapısal risklerinizi belirleyin

AFAD hizmetlerine kolayca erişin.

AFADist uygulaması için tıklayınız.

İstanbul afet acil durum tehlike ve risklerinin sayısal olarak belirlenmesi projesi 

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından ‘’Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Programı’’ kapsamında desteklenen ve 1 Eylül 2013 tarihinde başlanan ‘’İstanbul Afet Acil Durum, Tehlike Ve Risklerinin Sayısal Olarak Belirlenmesi’’ projesi tamamlanmıştır.
Proje kapsamında toplumun geniş kesimlerini etkileyen risk faktörlerinin coğrafi bilgi sistemleri ile tespiti ve analizi yapılarak bu tehlike ve risklere karşı gerekli önlemlerin alınmasına yönelik bilgisayar destekli afet, risk ve tehlike haritları oluşturulmuştur.
İstambul’ un bütünü için oluşturulan web uygulaması; istanbul’ da yaşanabilecek afetlerde, tehlike ve risk bölgelerinin saptanmasına aracılık etmektedir. Sayısal olarak belirlenen tehlike ve riskler; afet, tehlike ve risklere karşı önlemler geliştiren ve sağlıklı çevre gelişimini sağlaya kurum ve kuruluşlara ışık tutan bir altlık harita niteliği taşımaktadır.
İstanbul’ un sahip olduğu tehike ve risklerin tek bir düzlemde ifade edilmesi, olası afetlere önlem almada ve istanbul’ un sağlıklı kentsel gelişimine önemli ölçüde fayda sağlayacaktır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bu proje kapsamında tüm kurumlarla ilişki içerisinde olarak katılımcı bir yaklaşımla kurumların aynı hedefte buluşmasını sağlamıştır.

Engelli ailelerinden oluşan gönüllü arama kurtarma ekibi projesi

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2012 yılı 2. yarıyılı Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı (AFT) kapsamında "Engelli Ailelerinden Oluşan Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi Projesi " adı ile proje "Başarılı Projeler Listesi" içinde yer almıştır.

 
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz ve Esenler Belediyesi“AFT19 Engelli Ailelerden Oluşan Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi Projesi’nin hayata geçirilmesi amacıyla planlanan faaliyetlerinden biri olan seminerlere ilişkin duyuru afişleri ve broşürü dağıtılmaktadır. 
 
Seminerlere katılım herkese açık ve ücretsizdir.

Akıntıya Tutulma Yaşama Tutun Projesi

Özellikle Karadeniz sahillerinde görünen çeken akıntılar nedeniyle meydana gelen ölüm ve yaralanma olayları konusunda İstanbul genelinde kamuoyu farkındalığı yaratmak amacıyla “Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı” çerçevesinde “Akıntıya Tutulma Yaşama Tutun” isimli proje İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile proje ortakları İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülmüştür.

Projenin temel amacı İstanbul’da ikamet eden vatandaşları özelliklede çocuklar ve gençleri kentsel bir risk alanı olduğu değerlendirilen kontrolsüz sahil ve plajlar ile Karadeniz’e özgü çeken akıntılar (rip akıntısı) hakkında bilgilendirmek; suda boğularak yaralanma ve ölüm olayları konusunda kamuoyu farkındalığını yaratmaktır.