İçeriğe Atla Menüye Atla

TAMP İSTANBUL

TAMP İSTANBUL

TAMP İstanbul Organizasyon Şeması için tıklayınız. tıklayınız.

Plan Hazırlama Süreci için tıklayınız. tıklayınız.

HİZMET GRUPLARININ GÖREVLERİ

OPERASYON SERVİSİ

Müdahale organizasyonunda, temel birim olarak planı uygulamaya koyan servistir. Müdahale seviyesi ve olay türü mantığından hareketle iki alt servise ayrılmıştır. Küçük çaptaki olaylar için minimum hizmetler göz önünde bulundurularak, Acil Durum Hizmetleri alt servisi, büyük çaptaki afetler dikkate alınarak Ön İyileştirme Hizmetleri alt servisi oluşturulmuştur. İyileştirme çalışmalarının ilk adımını oluşturan bu hizmetler acil durum çalışmalarının bitmesinden sonra uzun dönem iyileştirme çalışmalarının zeminini oluşturmaktadır.

Acil Durum Hizmet Grupları olarak;

-Haberleşme, ulaşım alt yapı, güvenlik ve trafik, yangın, KBRN, arama ve kurtarma, sağlık, enerji, tahliye, yerleştirme ve planlama, nakliye

Ön İyileştirme Hizmet Grupları olarak;

-Barınma, beslenme, defin, alt yapı, hasar tespit, gıda tarım ve hayvancılık, psikososyal destek ve enkaz kaldırma olmak üzere 18 hizmet grubundan oluşmaktadır.

1.         Haberleşme Hizmet Grubu:

          Afet ve acil durumlarda ulusal ve yerel düzeyde kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sürdürülmesine yönelik koordinasyondan sorumludur.

          Haberleşme Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız. 

 

 

2.         Enerji Hizmet Grubu:

            Afet bölgesinde elektrik, doğalgaz vb. enerji hatlarının acil onarımını yaparak en kısa sürede bu hizmetlerin, normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Enerji Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.

3.         Güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu:

            Afet ve acil durumlarda güvenlik ve trafiğin sağlanmasına yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Güvenlik Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.

4.         Yangın Hizmet Grubu:

            Afet ve acil durumlarda meydana gelen yangınlara müdahale çalışmalarını yürütmeye yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Yangın Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.

5.         Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu:

            Afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için  tıklayınız.

6.         Sağlık Hizmet Grubu:

            Afet ve acil durumlarda olay yerindeki ilk müdahale, halk sağlığı ve tıbbi bakım ihtiyaçlarının karşılanması ile çevre sağlığı hizmetlerinin aksamadan en hızlı şekilde normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.

7.         KBRN Hizmet Grubu:

            KBRN olayları ile ilgili müdahale çalışmalarını yürütmeye yönelik koordinasyondan, tehlikeli maddelerle ilgili müdahale çalışmalarına destek olmaktan sorumludur.

            KBRN Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.

8.         Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Hizmet Grubu:

            Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak tahliyenin planlaması, uygulaması ve yerleştirme işlemlerinin yapılmasına yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Tahliye ve Yerleştirme Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.

9.         Nakliye Hizmet Grubu:

            Afet ve acil durumlarda personel, afetzede ve kaynakların nakliye hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Nakliye Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.

10.       Ulaşım Alt Yapı Hizmet Grubu:

            Afet ve acil durumlarda afet bölgesine en hızlı ve güvenli ulaşımın sağlanmasından ve seyrüsefer düzenlenmesine yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Ulaşım Alt Yapı Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.

11.       Barınma Hizmet Grubu:

            Afet bölgesinde afetzedelerin acil ve geçici barınma hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Barınma Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için  tıklayınız.

12.       Alt Yapı Hizmet Grubu:

            Afet bölgesinde su, kanalizasyon ve arıtma tesisi vb. hatlarının acil onarımını yaptırarak en kısa sürede bu hizmetlerin, normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Alt Yapı Hizmetler Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.

13.       Hasar Tespit Hizmet Grubu:

            Afet bölgesinde, alt yapı (su, kanalizasyon, arıtma vb.) ve yapı stokunda meydana gelen yaklaşık ön hasar boyutunu ivedilikle belirlemek ve hasar tespit hizmetlerini yapmaya yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Hasar Tespit Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.

14.       Beslenme Hizmet Grubu:

            Afet bölgesinde afetzedelerin beslenme hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Beslenme Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için  tıklayınız.

15.       Psikososyal Destek Hizmet Grubu:

            Afet bölgesinde afetzedelerin psikososyal destek hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Psikososyal Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.

 16.       Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu:

            Afet bölgesinde enkazın kaldırılmasına yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.

17.       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu:

            Afet ve acil durumlarında etkilenen tarım alanlarının hasar tespitini yapmak, gıda güvenliğini sağlamak ve ölen, itlaf edilmesi gereken ve etkilenen hayvanların sağlığı konusunda gerekli çalışmaları yürütmeye yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Gıda Tarım Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.

18.       Defin Hizmet Grubu:

            Afet ve acil durumlarda vefat edenlerin defin işlemlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Defin Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.

BİLGİ VE PLANLAMA SERVİSİ

Bilgi ve Planlama Servisi, bilgi toplama, evrak kayıt, belgeleme ve raporlama ile değerlendirme ve izleme hizmetleri yapmak üzere Bilgi Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme Hizmet Grubu olarak görev yapar. Görevleri;

•          Müdahale süresince veri toplamak ve analiz etmek,

•          Keşif yapmak, durum hakkında bilgi sağlamak,

•          İhtiyaç duyulan veri kaynaklarını belirlemek, durumu değerlendirmek,

•          Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), haritalar, veri tabanları, uzaktan algılama konularında gerekli çalışmaları yaparak verileri değerlendirmek,

•          Olaya ilişkin elde ettiği veriler ile meydana gelebilecek diğer olasılıkları hesaplamak ve modellemeler yaparak alternatif stratejiler hazırlamaktır.

 19.       Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Hizmet Grubu:

            Afet ve acil durumlara ilişkin her tür bilginin toplanması, kayıt altına alınması ve raporlanması hizmetlerine yönelik koordinasyondan ve Müdahale çalışmalarında elde edilen bilgileri değerlendirmek, izlemek ve ilgili birimlere bilginin iletilmesinden sorumludur.

           Bilgi Yönetimi Değerleme ve İzleme Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.

LOJİSTİK VE BAKIM SERVİSİ

Lojistik ve Bakım Servisi hizmet grupları lojistiği, ayni bağış depo yönetimi ve dağıtım hizmetleri, teknik destek ve ikmal ve kaynak yönetimi olmak üzere dört hizmet grubundan oluşur.

Müdahalede görev alan hizmet gruplarına destek olmak amacıyla tesisler kurmak, gerek duyulabilecek malzeme, ekipman vb. temin etmekten sorumludur.

Afet ve acil durum olayı sonrası AFAD tarafından ilan edilen seviyenin 2, 3 veya 4 olması halinde görevlendirilen ekipler “Minimum 72, Maksimum 120 saat” kendi kendine yetecek şekilde personel, araç, gereç ile sosyal (Barınma, beslenme, hijyen malzemesi vb.) ve ofis ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Belirtilen süre aşımında veya çalışma süresi içinde ortaya çıkabilecek ilave ihtiyaçlar Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu tarafından sağlanacaktır. Dolayısıyla her hizmet grubu afetlere hazırlık kapsamında kendi lojistik planlamasını önceden yapacaktır, gerekiyorsa kapasite oluşturacaktır.

20.       Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu:

            Tüm hizmet gruplarının beslenme ve barınma hizmetlerine lojistik destek sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.

 21.       Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmet Grubu:

            Afetzedelere yapılan ayni bağışların depo hizmetleri ve dağıtımına yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Ayni Bağış Depo Yönetimi Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi  tıklayınız.

22.       Teknik Destek ve İkmal Hizmet Grubu:

            Afet ve acil durumlarda kullanılan her tür makine ve araçların bakım onarım, yakıt ikmali ve iş makineleri desteğine yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Teknik Destek Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.

23.       Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu:

            Afet ve acil durumlarda çalışacak ilave personel, teknik uzman, malzeme ve ekipman temini ve izlemesine yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.

FİNANS VE İDARİ İŞLER SERVİSİ

Finans ve İdari işler servisi; satın alma ve kiralama, muhasebe, bütçe ve mali raporlama,  zarar tespit olmak üzere üç hizmet grubundan oluşur.

Afet öncesi hizmet grubunun hazırlık çalışmaları kapsamında gerek duyulabilecek finansman ihtiyacı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planında yer alır.

Genel bütçeli idarelerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili genel bütçeden yapacakları her türlü yatırımlar AFAD tarafından izlenir ve koordine edilir. Özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idarelerin kendi bütçelerinde afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere, bu kurumlarca belirlenecek tutarda ödenek ayrılabilir.

Acil ihtiyaçların finansal yönetimi ise 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23’üncü maddesi ile Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.

 24.       Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubu:    

            Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulacak kaynakları acil yardım harcamaları kapsamında satın alma ve kiralama hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Satın Alma ve Muhasebe Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.

25.       Muhasebe, Bütçe ve Mali Raporlama Hizmet Grubu:

            Afet ve acil durumlarda muhasebe, bütçe ve mali raporlama hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

            Muhasebe Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.

26.       Zarar Tespit Hizmet Grubu:

            Afet ve acil durumlara yönelik zararların mali ve iktisadi boyutunun belirlenmesine yönelik koordinasyondan sorumludur.

           Zarar Tespit Hizmet Grubu Operasyon Zaman Çizelgesi için tıklayınız.