İçeriğe Atla Menüye Atla

Afet ve Acil Durum Planlama Eğitimi

 
 

Afet ve Acil Durum Planlama Eğitimi

 

Eğitimin amacı

Kurumların bir afet durumunda doğru adımları atabilmesi, temelde can ve mal kaybını engelleyerek iş sürekliliğini sağlayabilmesi için planlama çalışmalarına gereksinim vardır.
Önceden yapılacak planlama ve hazırlık çalışmaları afetten en az zararla çıkılmasına yardımcı olmaktadır.
İşyerlerinin bu tür durumlara hazırlıklı olmasını gerektiren noktalar çeşitli yasal düzenlemelere de tabidir.
İşyerleri, hem hukuksal sorumluluklarını yerine getirmek hem de kendi işletmelerinin devamlılığını sağlamak için gereken önlemleri almakla yükümlüdür.
Afet ve Acil Durum Planlama Eğitimi, kurumlar için afet veya acil durumlara yönelik analiz, planlama, karar alma ve değerlendirme süreçlerini kapsayan bilgileri içermektedir.
Planlamanın sekiz ana adımı paylaşılarak katılımcılara afet ve acil durumlarda yapılacak çalışmalar aktarılmaktadır. Eğitim programı okullar, sağlık kuruluşları ve işyerleri için hazırlanan üç versiyon ile yaygınlaştırılmaktadır.

Görüşler

Okulda yürütülen planlama çalışması ile bina tahliye planı, acil çıkış kapıları acil durumlarda personel ve öğrencilerin toplanma yerleri, yangın söndürme, kurtarma, koruma, ilkyardım, lojistik destek, haberleşme, bilgilendirme ve tahliye birimlerinden oluşan Acil Durum Servisleri oluşturulması gibi pek çok konuyu kapsayan bir çalışma yürüttük.

Doğal olarak yürütülen bir çok çalışma başlığındaki işler için sorumlu personeller atadık. Bu personellerin sorumluluğundaki işlerin yapılması ve sürekliliğinin sağlanması için Afet ve Acil Durum Planlama Eğitimleri çok önemli.

Sivil Savuma Kanunu’ndan dolayı Okulumuzda sivil savunma planı yapılmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir.
Ancak acil durum planlama çalışması sivil savunma planlamasını da kapsayan üst bir planlamadır.

8 adımda oluşan planlama çalışması olası bir afet anında öğrencilerin güvenliği gibi genel uygulamaların haricinde okul binası çevresindeki risklerden her öğrenci için acil durum bilgi kartına kadar çok kapsamlı olarak hazırlanmakta.

Planlama eğitimi ile bu planlamanın nasıl yapılacağını ve güncelliğini nasıl sağlayabileceğimizi paylaştık. Bu açıdan önemli bir eğitim.
Çünkü planın uygulayıcısı olan tüm personel çalışmanın birebir içinde yer alıyor.

Bu da personelin sorumlu olduğu çalışmanın tüm detayları ile kavranabilmesine imkan sağlıyor.

Fay hattına yakınlığı dikkate alındığında İstanbul’daki tüm okullarda yapılacak bu çalışmanın yaygınlaştırılmasının önemi daha da çok ortaya çıkıyor. Fahri ALTAY (Şht. Öğrt. Hasan Akan İ.Ö.O. Okul Müdürü)