İçeriğe Atla Menüye Atla

Yerel Afet Gönüllüleri Eğitimi

Yerel Afet Gönüllüleri Eğitimi

Eğitimin amacı

Toplumun farklı kesimlerinin desteğinin alınması afet yönetiminin etkinliğini ve devamlılığını sağlamada kilit öneme sahiptir. Toplumun aktif katılımına olanak veren en etkili yollardan biri de gönüllülüktür.
Yerel Afet Gönüllüsü Eğitimleri, afet öncesi, sırası ve sonrasında rol ve sorumluluklarının neler olduğunu bilen, kentsel hazırlıklara ve İstanbul afet yönetim sistemine organize bir yapı içerisinde destek olabilecek bilgi, beceri ve araçlara sahip yerel ekipler oluşturabilmek için hazırlanmıştır.
Zengin bir içeriğe sahip eğitim programına katılan gönüllülerinin eğitimler sonrasında, mahallelerinde, çalıştıkları kurumlarda afet öncesi ve sonrası hazırlıklarını yapabilecek donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir. Eğitimlerin halk versiyonunda mahalle afet planı, kurumsal versiyonlarda kurum afet planı konsepti üzerinden ilerlenmektedir.
Uzman ekipler gelene kadar kendi bölgelerinde ilk müdahale yapabilme becerisi kazandırılan katılımcılara ekip olma, proje yönetimi, rapor yazma gibi tamamlayıcı konularla ilgili bilgilendirme de yapılmaktadır.
Bu kapsamlı eğitim programını tamamlayan gönüllülerin İstanbul için geliştirilen afet gönüllülük sisteminde yer alacak paydaş gönüllüler olması beklenmektedir.

 

Görüşler

İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük Kulübü’nün bir üyesi olarak afetlerde harekete geçebilmek için eğitim almamız gerektiğine inanıyordum.
Bu nedenle üniversitemizde Yerel Afet Gönüllüleri için Afete Hazırlık eğitimi verileceğini öğrendiğimde ben de katıldım. Eğitim çok kapsamlı ve bilgilendiriciydi.
Yangının çeşidine uygun yangın tüpü kullanmak, insanlara yardım etmeden önce kendi güvenliğini sağlamanın önemi, risk analizi, ilk yardım gibi konularda eğitim aldım.
Daha sonra bu eğitimin İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük Kulübü’nün bütün üyelerine verilmesi için harekete geçtim.
Arkadaşlarım da bu eğitimi aldıktan sonra birlikte Acil ve Afet Müdahale Ekibi Projesi’ni hayata geçirdik.
Üniversitemizin rektörlüğü, Afet Yönetim Merkezi ve Güvenlik Merkezi tarafından desteklenen bu projede İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bütün öğrencilerinin Yerel Afet Gönüllüleri için Afete Hazırlık eğitimi alması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Abdullah Özdemir Öğrenci (25)