İçeriğe Atla Menüye Atla

İl Müdürü

İbrahim TARI  

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü

İl Müdürümüz İbrahim Tarı 07.11.1958 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Aydın’da tamamlayan İbrahim Tarı Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur ve halen İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Ana Bilim dalında İnsan Kaynakları yüksek lisansı öğrencisidir.

28.01.1983 tarihinde Sivil Savunma Memuru olarak memuriyete başlayan İbrahim TARI Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde 27.09.2009 tarine kadar görev yapmıştır.

28.09.2009 – 10.11.2016 tarihleri arasında Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak görev yapmış olup 11.11.2016 tarihinden itibaren İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.

Katıldığı Eğitim, Seminer, Çalıştay, Sempozyum, Kurs ve Paneller

(07 Şubat-05 Ağustos 1983)                         Sivil Savunma Temel Eğitim ve Öğretmenlik Kursu

(08-16 Mart 1983)                                           İlk Yardım Temel Eğitim Kursu

(09-21 Eylül 1991)                                            NBC (KBRN) Sivil Savunma Kursu / K.K.K. KBRN Eğitim Merkezi Komutanlığı

(08-19 Mart 1993)                                           İlk Yardım Öğretmenliği Kursu

(2001)                                                                  İtalya / Trieste Arama Kurtarma Araç ve Gereçleri İnceleme Programı

(01-05 Mart 2004)                                           İTÜ “Afet Yönetiminin Temel İlkeleri” Eğitim Programı

(03-07 Temmuz 2006)                                   EUROMED Workshop (Kent Risk Yönetimi Uygulamalı Çalışması)

(16-20 Nisan 2007)                                         SSG-TAG Halk Eğitmeni Eğitimi Kursu

(28-29 Nisan 2007)                                         İstanbul Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü NBC (KBRN) Risklerine

                                                                              Müdahale ve Terörizm Eğitimi

(01-07 Temmuz 2007)                                   Fransa’da EUROMED kapsamında Acil Durumlarda Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzman

                                                                               Değişimi Programı

(17-18 Mart 2008)                                           EUROMED Uluslararası Sivil Savunma / Korunma Okulları Yöneticileri Çalışması

(12 Nisan 2008)                                                İTÜ Uluslararası Müdahaleli Depremlerde Saha Koordinasyonu Eğitimi

(15-16 Kasım 2000)                                         İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 15. Kurultayı (Deprem ve Tıp Kurultayı)

                                                                              “Lojistik ve   Bürokratik Hazırlık”, “Hastane Ne Zaman Boşaltılmalı?”, “Acil Kurtarma

                                                                                ve İlk Yardım” konularında sunumlar.

                                                                               İstanbul El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Merkezi 10.Yıl Etkinlikleri

(17 Mart 2001)                                                 “Depremde Yaralının Kurtarılması” konulu sunum

(08-12 Ekim 2001)                                           Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – Afetlerde Yönetim ve Acil Yardım Sempozyumu

                                                                                “Acil Kurtarma ve İlkyardım “konularında sunum

(12-13 Mayıs 2005)                                         Çorlu Asker Hastanesi NBC (KBRN) Sempozyumu  “NBC (KBRN) Tehditlerinde

                                                                               Toplumsal Hazırlık Konulu Sunum

(2010-2011)                                                      İstanbul Kültür Üniversitesi “UN 22 Deprem Bilinci Dersi” A. Mete IŞIKARA ile

                                                                               birlikte konuşmacı

(23 Aralık 2011)                                                Bursa Kent Konseyi “Bursa ve Deprem Gerçeği” konulu sunum

(10 Ocak 2014)                                                 DTU Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi 16. Yuvarlak Masa Toplantısı – “Bursa Afet

                                                                               Eğitim Merkezi Eğitim Süreçleri” konulu sunum

(21-25 Eylül 1992)                                           NATO Sivil Savunma Komitesi Semineri

(27-31 Mayıs 2002)                                         İl Müdürleri Semineri

                                                                               2004 NATO İstanbul Zirvesi

(03 Aralık 2008)                                                 KBRN Semineri

(12-15 Mayıs 2009)                                         4483 Sayılı Kanun ve Uygulamaları Semineri

(08 Aralık 2011)                                                Yerel Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadele Çalıştayı

(28 Mart 2012)                                                 Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği Çevre ve İş Güvenliği Uzmanlık Grubu

                                                                              EMERGENCY konulu panel

(24-25 Aralık 2012)                                        Afet Bilinci Eğitimleri Çalıştayı / AFAD Ankara

(22-31 Mart 2013)                                         “Afet Eğitim Merkezinde Sürdürülebilir Operasyon ve Yönetim

                                                                             Kapasitesinin Oluşturulabilmesi Programı / Japonya

(14-18 Mart 2015)                                         B.M. Dünya Afet Risk Azaltma Konferansı (WCDRR) Japonya

(22-26 Mayıs 2017)                                       Afet Risklerinin Azaltılması Global Forum / Meksika

(6 Mart 2018)                                            Organize Sanayi Bölgelerinde Afet ve Acil Durum Hazırlıkları Paneli

(26-30 Mart 2018)                                      AFAD’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Afet ve Acil Durum
                                                                       Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi
                                                                       •Risk İletişimi Eğitimi

(7 Mayıs 2018)                                        Ulusal İtfaiye Sempozyumu

                                                                     (AFAD & İstanbul Büyük Şehir Belediyesi)

(15-16 Ağustos 2018)                           İstanbul’un Afetlere Hazırlık Çalışmaları Çalıştayı

 

(5-7 Ekim 2018)                                        2.Uluslararası İstanbul Afet ve Acil Tıp Sempozyumu

(11-12 Ekim 2018)                                   2. Ulusal Heyelan Sempozyumu -Ankara

 

Görev Aldığı Projeler                                     Afete Maruz Bölgelerin Sayısal Haritalarının Hazırlanması (2011) (Doğrudan Faaliyet

                                                                              Desteği Programı - Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı - BEBKA )

                                                                             Afetlerde Zarar Azaltma Amaçlı Personel Eğitimi Projesi (2011) (Teknik Destek  

                                                                               Programı-Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı - BEBKA )

                                                                       AFAD Personeli Afet Hasarı Eğitim Projesi (2012) (Teknik Destek Programı-Bursa,      Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı - BEBKA )                                                                             

                                                                              Etkin Afet Risk Yönetimi İçin Kapasite Geliştirme Projesi

                                                                               Bursa Afet Eğitim Merkezinde Kapasite Geliştirme Projesi / Üst Düzey JICA   

                                                                               Gönüllüsü Gönderimi

                                                                             Afet Önleme ve Yönetme Projesi ( JICA tarafından üzerinde çalışılan proje)

                                                                             Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi

                                                                               Marmara Bölgesinde Deprem ve Tsunami Zararlarını Azaltma Projesi ve Türkiye’de

                                                                              Afet Eğitimi Projesi (MARDİN)

                                                                               DASK Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar kazanıyor 2011 Yarışma Projesi (Türkiye

                                                                               Birinciliği)

                                                                               DASK Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar kazanıyor 2012 Yarışma Projesi (Türkiye

                                                                               Üçüncülüğü)

                                                                              MAG (Mahalle Afet Gönüllüleri) Projesi

                                                                               AFİS ( Afet İstasyonu Projesi)

                                                                               Afette Rehber Çevirmen Projesi

                                                                               ASJİP (Afet Stratejisi İşletme Paketi Yöneticisi Eğitim Projesi)

 

Tatbikatlar                                                          Sivil Savunma Alan Tatbikatı (45 adet)

                                                                               Plan Tatbikatı (45 adet)

                                                                               Milli Kriz Yönetimi Tatbikatı (5 adet)

                                                                               Seferberlik Tatbikatı (46 adet)

                                                                               Arama Kurtarma Tatbikatı 1996

                                                                               KBRN Tatbikatı (1 adet) (04 Aralık 2008)

                                                                               Kentsel Arama Kurtarma Tatbikatı (2014)

                                                                               Masabaşı Tatbikatı (16 adet)

 

Üyelikler                                                            Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Bursa İli Mekânsal Gelişme ve

                                                                             Erişilebilirlik İhtisas Komisyonu Üyesi

                                                                             UNESCO Dünya Miras Listesi Bursa Hanlar Bölgesi – Sultan Külliyeleri ve                           Cumalıkızık Köyü Yönetim Planı Danışma Kurulu Üyeliği