İçeriğe Atla Menüye Atla

Bölgesel Düzey İntikal ve Masabaşı Tatbikatımızı Yaptık 05 Kasım 2018

BÖLGESEL DÜZEY İNTİKAL VE MASABAŞI TATBİKATIMIZI YAPTIK.

 

İstanbul Afet Müdahale Planının işlerliğinin ve TAMP İstanbul kapsamında görev alan kuruluşlar ile bölge illeri arasındaki işbirliği ve koordinasyon durumunun daha geniş ölçekte gözlemlenmesine imkân vermesi sebebiyle İstanbul'da sorumluluk sahamızda olan illerin katılımı ile 01 Kasım 2018 tarihinde Bölgesel Düzey İntikal ve Masabaşı Tatbikatımızı gerçekleştirdik.

Tatbikatla;

Muhtemel bir afet ve acil durum halinde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile yerel düzey hizmet grupları ve Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İl Valilikleri AADYM’ ler arasındaki koordinasyon, işbirliği ve çalışma esaslarını geliştirmek, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine afet ve acil durumları yönetebilme imkan ve kabiliyetinin kazandırılması ve geliştirilmesi ile İstanbul Afet Müdahale Planında görevli personelin eğitilmesi ile meydana gelebilecek sorunların en aza indirilmesi; hazırlıklı olunması ve hazırlıkların da tatbikat ile denenmesi sağlanmıştır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca onaylanan İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP- İstanbul) ile hizmet gruplarından sorumlu ana çözüm ortağı il kurumları ile destek çözüm ortağı olan kurum-kuruluşların hazırladığı yerel düzey hizmet grubu operasyon planlarının denendiği,

AYDES’in (Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi) kullanıldığı,

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), TAMP İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da görevli personeli eğitmek, bilgi seviyelerini arttırmak amacının olduğu,

İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (İAADYM) ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İl Valilikleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi (AADYM) ve İstanbul yerel düzey hizmet grupları arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirmenin planlandığı ve mesajlaşma ve raporlama usul ve esaslarını denendiği tatbikatımızın konsepti depreme yönelik bir senaryo üzerine olmuştur.

Tatbikatta; yerel düzey hizmet grupları ile İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İl Valilikleri arasında AYDES üzerinden mesaj ve raporlama yapılmıştır. Tatbikat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Hasdal Hizmet Binasında  yerel düzey hizmet grup yöneticileri, senaryo depremi oluş saatinden sonra kurumlarından hareketle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne hizmet gruları yöneticileri, planlamadan sorumlu personeli ve AYDES kullanıcı personelinin intikali ile başlamıştır.

1 Kasım 2018 günü yaptığımız tatbikatın başlangıç saati katılımcılara bildirilmemiş habersiz bir tatbikat gerçekleştirilmiştir.

Bölge illerimiz olan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri tatbikat gününde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri sorumluluğunda olan Hizmet Gruplarını ve belirledikleri diğer hizmet gruplarından bir personeli senaryo depremi oluş saatinde İstanbul İl AADYM’ ne intikal ettirme senaryosunu uygulamış ve hizmet grupları illerinden senaryo depremi oluş saati itibari ile toplanmış ve İstanbul’a gerçek zamanlı intikal etmiştir.

Yine bölge illerimiz olan Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne AFAD Arama Kurtarma Ekipleri birer araç ve birer ekiple gerçek zamanlı olarak ilimizdeki toplanma alanlarına intikal etmiş, ardından görev bölgelerine yönlendirilmiş ve konuşlanma alanlarına konumlanmışlardır.

Tatbikat günü AYDES kullanıcıları senaryo gereği oluşan kayıp ve hasarları bilgisayar üzerinden AYDES sistemine giriş yapmış ve ilgili hizmet grupları girilen verilere uygun olarak taleplerde bulunmuş, taleplerin sistemde bulunan kayıtlı kaynaklara göre ildeki kaynaklarla karşılanabilmesine, karşılanamadığı durumlarda da ulusal kaynaklardan karşılanabilmesi için gerekli iletişim ve koordinasyon çalışmaları kapsamında tatbikat çalışmaları icra edilmiştir. Bu arada AYDES üzerinden tatbikat kapsamında yapılan çalışmalar Afet ve Acil Durum Raporu ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına iletilmiştir.

AFAD’dan sorumlu Vali Yardımcısı Günay ÖZTÜRK’ün takip ettiği tatbikatta;

-İstanbul ilinde 124   personel,

-Tekirdağ, Kırklareli, Edirne illerinden 36 personel olarak toplam  160 personel katılmıştır.

 

TATBİKAT PROGRAMI

1 KASIM 2018 (Perşembe)

Saat

Faaliyet

08:29

İstanbul AADYM’den depem alarmı haberinin geçilmesi

 

İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine intikal

Depremin 1.nci günü oynanacaktır.

Öğle yemeği (Yemek nöbetleşe yenecektir, yemek molası verilmeen çalışmalara devam edilecektir.)

Depremin 1.nci günü oynanacaktır.

15:15

Tatbikatın bitmesi ve gün değerlendirme toplantısı