İçeriğe Atla Menüye Atla

Yapı Sağlığı İzleme Sistemi Uygulama Yönergesi Tartışmaya Açıldı 05 Kasım 2018

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu’nun başkanlığında özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve çeşitli kamu kurumlarının üst düzey temsilcileri, 25 Ekim 2018 tarihinde İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde bir araya gelerek 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Yapı Sağlığı İzleme Sistemi konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Resmi Gazete’nin 18 Mart 2018 tarihli mükerrer sayısında yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin 13.8 maddesi: Yüksek katlı binalarda kurulacak yapı sağlığı izleme sistemi bölümünde “kayıtların gerçek zamanlı olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve yapı sahibi tarafından tutulmasına imkan verecek şekilde, Başkanlıkça yayımlanan yönergeye uygun bir yapı sağlığı izleme sistemi kurulacaktır” ibaresi yer almaktadır.

AFAD Başkanlığı ve konusunda uzman danışman akademisyenler tarafından hazırlanan taslak yönerge, toplantıda konuyla ilgili özel sektör ve kamu temsilcileri ile akademisyenlerce tartışıldı.

Yıl sonuna kadar nihai hale getirilecek yönerge için paydaşlarla tekrar iletişime geçilerek son görüşlerinin de alınmasına karar verildi.

Afet zararlarının azaltılmasında, özellikle deprem olayının risk azaltma çalışmalarında önemli bir yer tutan yapı sağlığının izlenmesi konusu dünyada örnek gösterilebilecek ve aynı zamanda ülkemizin diğer kurumların (barajların, köprülerin, tünellerin yapı sağlığının izlenmesi) da temel hedefleri arasına girebilecek bir uygulama olarak AFAD 2019-2023 Strateji Planı’nda yer aldı