İçeriğe Atla Menüye Atla

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının Başlaması İle Öğrencilere Eğitimlerimiz Başladı 05 Ekim 2018

Okulların açılmasıyla birlikte 2018-2019 eğitim-öğretim yılı eğitimlerimiz tüm hızıyla yeniden başladı. İstanbul’da 39 ilçede bulunan ilkokul ve ortaokul düzeyindeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin Müdürlüğümüzü ziyaretiyle başlayan program, uzmanlarımız tarafından verilen “Temel Afet Bilinci Eğitimi”, ardından Müdürlüğümüz ’de bulunan Afet ve Acil Durum Müzesi ve “Simülasyon Tırı” uygulamasıyla devam etmektedir.

Müdürlüğümüzü ziyaret eden öğrenciler; “Temel Afet Bilinci Eğitimi” ile afetin tanımı, ülkemizdeki afet riskleri, ilk 72 saatin önemi, evimizin ve okulumuzun güvenli ve riskli yerleri, afet çantasının hazırlanması, ÇÖK-KAPAN-TUTUN, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış şekillerini öğreniyorlar. Daha sonra “AFET SİMÜLASYON TIRI”nda öğrendiklerini uygulama şansını bulan öğrenciler, gerçek bir deprem durumunu simüle ederek doğru davranış şekli olan ÇÖK-KAPAN-TUTUN uygulamasını gerçekleştiriyorlar.

“Önlem alırsak zarar görmeyiz.” ,“Hazır olursak afetleri önleriz.” anlayışından yola çıkarak halkın bilinçlendirilmesi noktasında başta tüm örgün öğretim öğrencileri, özel ve kamu kurum ve kuruluş personeli ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere “Herkese, Her yerde, Her zaman” Müdürlüğümüz’ ce birçok eğitim faaliyeti yürütülmektedir. Bu faaliyetler kapsamında Afete Hazır Türkiye(AHATES), Afet Bilinci Eğitimleri, Simülasyon Eğitimleri, Arama-Kurtarma Eğitimleri, Afet ve Acil Durum Eğitimleri ve KBRN Eğitimleri verilmektedir. Müdürlüğümüzce 2018 yılı Eylül ayı itibariyle 2906 eğitimde 140.217 kişiye eğitim verilmiştir. Eğitimler için 0212 600 06 00 numaralı telefondan bilgi alınabilmektedir.