İçeriğe Atla Menüye Atla

2017 Yılı Masabaşı (Plan) Tatbikatını Yaptık 22 Mayıs 2017

İstanbul İl Afet Müdahale Planı ve Yerel Düzey Hizmet Grupları Operasyon Planları Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının uygun görüş ve İstanbul Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

Bu nedenle İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine Afet ve Acil Durumları yönetebilme imkan ve kabiliyetinin kazandırılması ve geliştirilmesi ile Afet Müdahale Planında görevli personelin eğitilmesi, bilgi seviyelerinin artırılması ile meydana gelebilecek sorunların en aza indirilmesi, hazırlıklı olunması, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine acil durumlarda görevli personelin intikalinin denenmesi Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES) uygulamalarının yapıldığı, 1 nci grup destek illerinin katılımın sağlandığı, Bölge sorumluluğunun yürütüldüğü iller olan Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli AFAD Hizmet Grup Yönetici ve personelinin intikali ile katıldığı MASABAŞI (PLAN) TATBİKATI 16 Mayıs 2017 Salı günü Müdürlüğümüz Hasdal Binamızda icra edilmiştir. Tatbikata ;

  1. 1 nci grup destek İl Valilikleri (Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyon, Konya, Antalya, Denizli, Samsun, Kayseri) (160 personel)
  2. Bölge İl Valilikleri (Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) (24 personel)
  3. İstanbul Yerel düzey Hizmet Grubu Yöneticileri (26 personel)
  4. İstanbul Yerel Düzey Hizmet Grupları Planlama Sorumluları (26 personel)
  5. İstanbul Yerel Düzey Hizmet Grupları AYDES Kullanıcıları (26 personel)

 

Toplam 286 personel katılmıştır.

Tatbikat günü Hizmet Grup Yöneticileri, Planlama Sorumluları ve AYDES kullanıcı personel senaryo depremi oluş saatinden itibaren kurumlarından hareketle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne intikal etmişlerdir.

Tatbikat 1.grup destek illerin takviyesine ihtiyaç duyulan müdahale seviyelerinden “S-2 (Seviye 2 )” esasında yapılmıştır.

Tatbikatta; yerel düzey hizmet grupları ile İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, 1.Grup Destek İl Valilikleri AYDES üzerinden  mesaj ve raporlama yapılmıştır.

Tatbikat için yerel düzey hizmet grup başkanlıkları destek çözüm ortakları tatbikatı kendi kurumlarında takip etmişlerdir.

Aynı gün Sayın Valimiz Başkanlığında  İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımı ile kurul toplantısı yapılarak tatbikat sona ermiştir.