İçeriğe Atla Menüye Atla

TAMP İstanbul Habersiz İntikal Tatbikatı 26 Ocak 2017

Ana Çözüm Ortakları Yöneticilerinin ve AYDES/Plan Sorumlularının Katılımlarıyla Habersiz İntikal Tatbikatı İcra Edildi.

İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine afet ve acil durumları yönetebilme imkan ve kabiliyetinin kazandırılması ve geliştirilmesi ile Afet Müdahale Planında görevli personelin eğitilmesi, bilgi seviyelerinin artırılması ile meydana gelebilecek sorunların en aza indirilmesi, hazırlıklı olunması, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine acil durumlarda görevli personelin intikalinin deneneceği habersiz intikal tatbikatı icra edilmiştir.

Bu sayede görevli personelin İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine görev yerlerinden intikali, intikal süresi denenmiştir.

24 Ocak 2016 Salı  günü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Binamızda yapılan habersiz intikal tatbikatına, Vali Yardımcımız Sayın Halil Serdar CEVHEROĞLU , İstanbul Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Hizmet Grup Yöneticileri, hizmet grupları plan sorumluları ve AYDES kullanıcıları bizzat katılmışlardır.